Do poprawnego oglądania tej strony, należy włączyć obsługę JavaScript!

Przegub

Przegub to połączenie dwóch elementów, pozwalające na ich wzajemny ruch obrotowy, wokół jednej, dwóch lub trzech osi

Połączenie przegubowe

Rys. 3.1 Połączenie przegubowe - belka gerberowska

W tym artykule

Przykłady z życia

Najprostszym przykładem przegubu są stawy w ciele człowieka, np. łokieć, staw kolanowy itd.

Łokieć - przykład przegubu

Rys. 3.2 Łokieć jako przykład przegubu

Łokieć pozwala nam na ruch obrotowy ramienia względem przedramienia, ale nie pozwala na przesunięcie poziome i pionowe.

Połączenie przegubowe nie pozwala ani na ruch pionowy ani poziomy

Innym przykładem przegubu jest zawias w drzwiach.

Połączenie przegubowe futryny z drzwiami za pośrednictwem zawiasu pozwala na obrót drzwi wokół futryny (zamykanie i otwieranie):

przykład połączenia przegubowego - zawias drzwi

Rys. 3.3 Zawias drzwi jako przegub

Zastosowanie i rodzaje przegubów w statyce

W analizowanych przez nas układach statycznych, będziemy rozróżniać przeguby zewnętrzne i wewnętrzne. 

Właściwa interpretacja z jakim typem przegubu mamy do czynienia jest bardzo ważna w szczególności w przypadku obliczania reakcji i wykresów sił wewnętrznych w układach złożonych. Ponadto połączenia przegubowe występują w podporach belek, ram i kratownic.

Przegub wewnętrzny

Łączy dwa lub więcej pręty (elementy) belki lub ramy. Występuje najczęściej w belce gerberowskiej (przegubowej, ciągłej), w ramie przegubowej lub w kratownicy.

Przykład ramy przegubowej

Rys. 3.4 Przykład ramy przegubowej

Przegub zewnętrzny

Przegub podczepiony do sztywnego elementu (pręta) belki lub ramy. Najczęściej występuje w układach złożonych na połączeniach pomiędzy elementem kratowym a belką lub ramą.

Przykład przegubu zewnętrznego

Rys. 3.5 Przykład przegubu zewnętrznego

Przegub w podporze

Dzięki przegubowi na połączeniu belki mostowej z podporą przegubowo przesuwną przęsło mostu może pracować wykonując minimalne ruchy obrotowe.

Podpora przegubowa

Rys. 3.6 Podpora przegubowa

Łożysko mostowe - przykład podpory przegubowej

Rys. 3.7 Łożysko mostowe - przykład podpory przegubowej
Moment w przegubie zawsze jest równy zero!

Znalazłeś błąd lub potrzebujesz pomocy? Napisz do nas Napisz do nas