Do poprawnego oglądania tej strony, należy włączyć obsługę JavaScript!

Podpory

Podpora to taki punkt konstrukcji (inaczej węzeł) w którym znamy jej przemieszczenie. Przemieszczenia w podporach najczęściej są zerowe. W przypadku podpór podatnych możemy znać zależność jaka zachodzi między wartością reakcji a przemieszczeniem

W tym artykule

Rodzaje podpór

1
podpora przegubowa przesuwna

Podpora przegubowo przesuwna

Rys. 7.1 Przegubowa przesuwna
2
podpora przegubowa nieprzesuwna

Podpora przegubowa nieprzesuwna

Rys. 7.2 Przegubowa nieprzesuwna
3
wspornik (utwierdzenie)

Wspornik (utwierdzenie)

Rys. 7.3 Wspornik
4
teleskop (łyżwa lub wspornik przesuwny)

Wspornik (utwierdzenie)

Rys. 7.4 Teleskop

Podpora przegubowa przesuwna

Przykładem z życia podpory przegubowo przesuwnej jest łożysko mostowe (łożysko wałkowe, łożysko rolkowe).

Łożyska to elementy na których opiera się belka mostu. Jeśli przyjrzycie się dokładnie jakiemuś obiektowi mostowemu to z pewnością zauważycie, że żadna z belek mostu nie leży bezpośrednio na przyczółku (betonowa część, często za skarpami obsypanymi ziemią na których opiera się belka mostu).

Pomiędzy betonowym przyczółkiem, a belką mostu znajduje się zawsze łożysko (podpora). 

Podpora przegubowa przesuwna blokuje możliwość ruchu wyłącznie na kierunku pionowym, a więc odbiera układowi tylko jeden stopień swobody (jeden kierunek ruchu). Podpora umożliwia natomiast ruch poziomy co pozwala na niewielkie przemieszczanie się konstrukcji na kierunku poziomym (praca konstrukcji):

Łożysko mostowe - przykład podpory przegubowo przesuwnej

Rys. 7.5 Łożysko mostowe - przykład podpory przegubowo przesuwnej

Podpora przegubowa nieprzesuwna

Przykładem z życia podpory przegubowej nieprzesuwnej również jest łożysko mostowe tylko tym razem takie, które nie pozwala na ruch poziomy i pionowy. 

Zatem podpora przegubowa nieprzesuwna odbiera układowi statycznemu dwa stopnie swobody (dwa możliwe kierunki ruchu):

Przykład podpory przegubowo nieprzesuwnej

Rys. 7.6 Łożysko mostowe - przykład podpory przegubowo nieprzesuwnej
Nie myl podpory przegubowej przesuwnej z nieprzesuwną

Wspornik - utwierdzenie

Wspornik charakteryzuje się blokowaniem możliwości ruchu na każdym z trzech możliwych kierunków ruchu na płaszczyźnie (ruch pionowy, poziomy i obrotowy).

Możemy zatem stwierdzić, że odbiera on wszystkie trzy możliwe stopnie swobody w układzie płaskim.

Przykładem z otaczającego nas świata podpory wspornikowej może być belka balkonowa umocowana w ścianie nośnej budynku:

Balkon

Rys. 7.7 Balkon - przykład wspornika

Podpora teleskopowa (łyżwa, wspornik przesuwny)

Podpora z pozoru jest podobna do wspornika, przez co jest często z nim mylona. 

Podpora teleskopowa potocznie zwana łyżwą blokuje nam ruch poziomy i obrotowy. W przeciwieństwie do wspornika nie blokuje ruchu pionowego. 

Jest to jedyny rodzaj podpory, która właściwie nie ma zastosowania w rzeczywistości.

Znalazłeś błąd lub potrzebujesz pomocy? Napisz do nas Napisz do nas