Do poprawnego oglądania tej strony, należy włączyć obsługę JavaScript!

Rzut siły

Każdą siłę skupioną możemy rozłożyć na siły składowe rzutując prostokątnie siłę na poszczególne osie układu współrzędnych. 

Powyższe wynika z własności dodawania wektorów: Wynik dodawania wektorów\[P^2=\sqrt{P_{x}^2+P_{y}^2}\]

Rys. 9.1 Wynik dodawania wektorów

W tym artykule

Rozkład siły na składowe

Umiejętności rozkładania siły na składowe będziemy potrzebować w trakcie obliczania reakcji podporowych oraz wykresów sił wewnętrznych w belkach, ramach i kratownicach.

Siła przyłożona pod kątem

Przykładem działania siły pod kątem może być człowiek ciągnący sanki.

Linka do sanek - siła pod kątem

Rys. 9.2 Linka do sanek - siła pod kątem

Linka do ciągnięcia sanek jest kierunkiem (prostą działania) naszego wektora siły. 

Należy zauważyć, że tylko część przyłożonej siły (składowa pozioma) jest używana do wprawienia sanek w ruch poziomy, druga część siły (składowa pionowa) ciągnie sanki do góry (w kierunku pionowym). 

Rozkład siły na składowe polega na obliczeniu jaka część siły głównej przypada na jedną składową a jaka na drugą.

Rzutowanie siły na składowe

Aby wykonać rzut siły na poszczególne osie układu współrzędnych (rozłożyć siłę na składowe) musimy:

1
odwzorować na każdej z osi układu współrzędnych początek i koniec wektora naszej siły

 Rzutowanie siły na osie układu współrzędnych

Rys. 9.3 Rzutowanie siły na osie układu współrzędnych
2
obliczyć wartości poszczególnych składowych wektora siły wykorzystując własności funkcji trygonometrycznych kątów w trójkącie prostokątnym

Rozkład siły na składowe - funckje trygonometryczne

\[\sin\beta=\frac{P_{y}}{P}\Rightarrow P_{y}=P\times\sin\beta\]

\[\cos\beta=\frac{P_{y}}{P}\Rightarrow P_{y}=P\times\cos\beta\]

Rys. 9.4 Rozkład siły na składowe - funckje trygonometryczne
Uważaj aby nie pomylić zwrotów wektorów sił składowych

Znalazłeś błąd lub potrzebujesz pomocy? Napisz do nas Napisz do nas