Do poprawnego oglądania tej strony, należy włączyć obsługę JavaScript!

Moment dewiacji

Moment dewiacji nazywany też momentem odśrodkowym, obliczany najczęściej względem punktu, który jest środkiem układu współrzędnych

Moment dewiacji (odśrodkowy) będziemy wykorzystywać przy szukaniu głównych centralnych osi dla danej figury płaskiej.

Z definicji momentów bezwładności wynika, że mogą być one tylko dodatnie. Natomiast moment dewiacyjny może być dodatni, ujemny lub równy zero.

Znalazłeś błąd lub potrzebujesz pomocy? Napisz do nas Napisz do nas