Do poprawnego oglądania tej strony, należy włączyć obsługę JavaScript!

Układ współrzędnych

Układ współrzędnych jest to funkcja, która punktowi znajdującemu się w przestrzeni (najczęściej dwuwymiarowej lub trójwymiarowej) przypisuje ciąg liczb zwany współrzędnymi punktu.

W tym artykule

Układ współrzędnych w Statyce

W każdym zadaniu z zakresu statyki przed rozpoczęciem obliczeń należy przyjąć układ współrzędnych w którym będziemy działać.  

Układ współrzędnych będzie nam niezbędny do właściwego określania znaków sił w trakcie obliczania sumy rzutów sił na oś x lub oś y przyjętego układu

Układ współrzędnych kartezjańskich

W celu opisania położenia ciał w układzie odniesienia stosuje się różne układy współrzędnych. 

Najczęściej stosowanym jest jednak układ współrzędnych kartezjańskich (nazywany też prostokątnym), który będziemy wykorzystywać w rozwiązywaniu zadań. 

Taki układ składa się z osi (najczęściej dwóch lub trzech), które przecinają się pod kątem prostym.

Dwuwymiarowy układ współrzędnych

Inaczej nazywany płaskim układem współrzędnych, składa się z dwóch wzajemnie przecinających się pod kątem prostym osi np: osi X i osi Y z zaznaczonymi zwrotami.

Układ współrzędnych płaski

Rys. 1.1 Układ płaski

Trójwymiarowy układ współrzędnych 

Inaczej nazywany przestrzennym układem współrzędnych, składa się z trzech przecinających się pod kątem prostym osi np: osi X, Y i Z z zaznaczonymi zwrotami.

Układ współrzędnych przestrzenny

Rys. 1.2 Układ przestrzenny

Znalazłeś błąd lub potrzebujesz pomocy? Napisz do nas Napisz do nas